https://shop.apotekalora.rs/akcijski-proizvodi.html

Naš asortiman

Uslovi korišćenja OnLine Apoteka Lora
logo2

Poštovani,

Uslovi korišćenja definišu pravila pri kupovini, odnosno predstavljaju Kodeks ponašanja u skladu sa kojim postupaju pružaoci usluga.

Ugovorne odredbe i sajt sačinjeni su na srpskom jeziku.

Uslovi korišćenja su sastavni deo ugovora.

Imajte u vidu da nakon slanja porudžbenice – on line poručivanjem nekog od proizvoda iz naše internet prodavnice, i potvrde telefonom i E-mailom od strane ovlašćenog lica Apotekarska ustanova Lora, neopozivo prihvatate da poručenu robu i platite.

1. OPŠTI USLOVI

1.1.INFORMACIJA O USLOVIMA

Ovaj dokument određuje uslove i odredbe korišćenja internet stranice – sajta, te uslove kupovine usluga na ovoj internet stranici, uključujući elektronsku trgovinu robom koji predstavlja vid daljinske trgovine kao i pružanje usluge informacionog društva (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“).

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

Prihvatanjem Uslova i odredaba, prihvata se i način otkaza narudžbine, odnosno ulaganja reklamacije na pruženu uslugu i proceduru povraćaja naplaćenih sredstava od strane kompanije Apotekarska ustanova Lora.

Molimo Vas da pre internet narudžbine, odnosno kupovine pažljivo pročitate Uslove i odredbe, jer se registracijom na sajtu i/ili online kupovinom smatra da ste sa njihovom sadržinom upoznati i saglasni.

Ovu stranicu uređuje Apotekarska ustanova Lora.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo, dopunimo, ukinemo ili na bilo koji drugi način korigujemo bilo koju od ovde navedenih Uslova korišćenja. Svaka izmena i dopuna Uslova korišćenja, izjave o poverljivosti podataka itd. stupa na snagu u času objave na internet stranici, osim ukoliko je drugačije odredjeno.

1.2. KORIŠĆENJE INTERNET STRANICE

Internet prodavnicu Apotekarska ustanova Lora možete koristiti kao gost - postilac ili registrovani korisnik. U oba slučaja, morate ostaviti svoje podatke, kako bi se kupovina realizovala – ime i prezime, E-mail adresu, adresu za isporuku robe i svoj telefon.

Gost – posetilac ne verifikuje svoju E-mail adresu i ne otvara mu se nalog sa šifrom, što znači da neće moći da pregleda svoju istoriju kupovine i prilikom svake sledeće kupovine će morati ponovo da unese sve podatke, kao da prvi put kupuje preko naše internet prodavnice.

Za registraciju u internet trgovini posetilac koristi svoju E-mail adresu kako bi kreirao korisničko ime i lozinku. Korisničko ime i lozinka nedvosmisleno su povezani s unetim podacima. Posetilac registracijom garantuje da je punoletna i poslovno sposobna osoba. Registrovani korisnik dobija svoj nalog u našoj internet prodavnici koji će koristiti prilikom svih narednih kupovina.

Momentom registracije dajete svoju izričitu saglasnosti da ovu internet stranu koristite na sopstvenu odgovornost.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu neposrednu (stvarnu štetu), ili posrednu štetu (izmaklu dobit), eventualne ozlede izazvane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi.

Upozoravamo Vas da internet trgovina ne može da se koristi bez upotrebe računarske opreme i interneta. Registrovani korisnik je isključivo odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući a ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje naše internet stranice. Nismo odgovorni ni za kakva oštećenja koja bi potencijalno mogla nastati kao posledica korišćenja našeg sajta.

1.3. POLITIKA PRIVATNOSTI

Sve o politici privatnosti možete pročitati u posebnom odeljku našeg sajta koji obrađuje ovu materiju.

2. NARUDŽBINA

2.1 Registracija

Za internet kupovinu potrebno je imati najmanje 18 godina.
Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.
Kupovinu možete obaviti kao registrovani korisnik ili kao gost/posetilac.

2.2. Narudžbina

Proizvodi se naručuju putem korpe. Slanjem narudžbenice istovremeno prihvatete i obavezu plaćanja.
Pri pronalasku proizvoda koji Vas zanima, kliknite na njegovu sliku. Otvoriće Vam se prozor sa uvećanim prikazom željenog proizvoda, njegovom fotografijom, šifrom pod kojom se vodi u našoj\ online radnji, opisom proizvoda, načinom upotrebe, neto količinom, kao i prodajnom cenom. Ako je proizvod na popustu, biće iskazana umanjena cena. Klikom na opciju “kupi”, uz označavanje količine željenih proizvoda, proizvod smeštate u virtuelnu potrošačku korpu.

Ako želite da kupite više proizvoda, kliknite na “nastavi”. Ukoliko ste završili sa kupovinom, kliknite na “korpu”. Sada ćete videti sliku poručenog proizvoda, njegov naziv, šifru, poručenu količinu, cenu, ostvareni popust, nakon čega imate mogućnost da odustanete od dalje porudžbine ili da nastavite, odabirom načina plaćanja. Po unošenju svih potrebnih podataka, kliknite na “potvrdi porudžbinu”. Sada je Vaša porudžbina poslata.

Nakon prijema porudžbine putem internet (on line) prodavnice, ovlašćeno lice prodavca je dužno da izvrši telefonsku potvrdu porudžbine, pozivom na telefon koji ste ostavili u obrascu za prijavu, nakon čega će i elektronski potvrdi prijem iste.

UPOZORAVAJU SE KUPCI DA PRE TELEFONSKE POTVRDE NARUDŽBINE NE VRŠE UPLATU PORUČENE ROBE.

Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome će obavestiti kupca E-mailom i telefonom, sa spiskom proizvoda koje nije u mogućnosti da isporuči u tom trenutku i predviđeni rok za njihovu isporuku.

Nakon što ovlašćeno lice Apotekarska ustanova Lora telefonski potvrdi Vašu porudžbinu, narudžbina se smatra konačnom.

Apotekarska ustanova Lora se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne, u predvidjenom roku. U slučaju bilo kakve promene, prodavac je u obavezi da obavesti kupca o nastaloj promeni prilikom potvrdjivanja porudžbine telefonskim putem.

2.3. Plaćanje

Proizvodi koji se kupuju preko naše internet prodavnice mogu se plaćati na sledeće načine:

  1. proizvode možete platiti pouzećem, odnosno plaćanjem prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši u gotovom novcu, kuriru City expressa koji će Vam doneti pošiljku. Napominjemo da kuriru ne možete platiti platnim karticama, niti čekovima gradjana.
  2. poručene proizvode možete platiti NAKON TELEFONSKE POTVRDE PORUDŽBINE preko neke od aplikacija za elektronsko plaćanje, uplatnicom u banci ili pošti, direktno na račun internet prodavnice apoteke LORA, na račun broj: 160-0000000325213-63 kod banke Intesa.

Da bismo mogli da pratimo uplatu i porudžbenicu, neophodno je da u pozivu na broj na uplatnici upišete broj koji se generiše pri naručivanju.

2.4. Cena

Sve cene naših proizvoda su izražene u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD), sa uključenim PDV-om. Isporuku vršimo isključivo na teritoriji Republike Srbije. Cene istaknute na našem sajtu su obavezujuće.

Prilikom poručivanja proizvoda imajte u vidu da osim plaćanja poručenih proizvoda imate obavezu da platite i troškove isporuke. O troškovima isporuke pročitajte više u odeljku – Način isporuke.

3. NAČIN I ROK ISPORUKE

3.1. Način isporuke
3.1.1. Redovne isporuke

Internet prodavnica apoteka LORA ima ugovor sa kurirskom službom City express, za isporuku poručenih proizvoda na teritoriji Republike Srbije.

Za sve porudžbine u vrednosti preko 2.000,00 dinara I težine do 2 kg, troškove dostave snosi apoteka.

Troškove dostave za porudžbine čija je vrednost do 2.000,00 dinara snosi kupac, pa se slanjem I prihvatom porudžbine smatra da se isti saglasio i pristao na snošenje troškova isporuke, u smislu odredbe člana 14. Zakona o zaštiti potrošača.

Cene isporuke proizvoda od strane kurirske službe u nastavku:

Masa pošiljke u kilogramima

Cena  po jednoj pošiljci sa PDV-om (RSD)

0 - 1

250,00

1 - 2

378,78

2 - 5

454,55

5 - 10

732,82

Za pošiljke mase preko navedenih, svaki sledeći 1 kilogram naplaćuje se dodatno 39,46 dinara bez PDV-a, odnosno 47,36 dinara sa PDV-om.

 

Na gore navedeni iznos iz tabele ako je dostava sa povratom otkupnine pošiljaocu dodaje se 60din.

 3.1.2. Hitne isporuke

Za sve kupce koji žele brzu isporuku proizvoda, mogu da je realizuju preko firme Potrčko Dostava doo

Ovu uslugu mogu da koriste isključivo kupci čija se adresa isporuke nalazi na teritoriji Beograda i koji robu poručuju preko telefona 064/816-31-24.
Cenovnik dostave firme Potrčko Dostava doo možete pogledati prateći sledeći link http://www.potrcko.com/index2.html

Sve troškove hitne isporuke snosi kupac.

ROK ISPORUKE

Za sve porudžbine primljene do 12h od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je 72h (tri radna dana). Ako je porudžbina izvršena radnog dana posle 12h, računa se kao da je ista izvršena narednog dana do 12h. Ovo je iz razloga što se presek porudžbina vrši svakog dana u 12h.

Ako je porudžbina izvršena preko vikenda (subota i nedelja) dostava se vrši kao i za porudžbine primljene u ponedeljak. Za porudžbine izvršene za vreme praznika koji su neradni dani, smatraće se da su izvršene prvog radnog dana nakon praznika, do 12h. 

Isporuka robe se ne vrši subotom i nedeljom ni praznicima koji su neradni dani.

4. POLITIKA REKLAMACIJE I OTKAZ NARUDŽBINE

Kupovina proizvoda online je, po odredbi člana 5. stav 1. tačka 8. Zakona o Zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) vrsta ugovora na daljinu koji se zaključuje između nas, kao trgovaca i Vas, kao potrošača u okviru organizovane prodaje na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.

To znači da Vi, kao kupac, odnosno potrošač imate određena prava I obaveze, o kojima Vas obaveštavamo ovim putem:

4.1. Odustanak od ugovora na daljinu

Ukoliko ste kupili zapečaćenu robu koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga, a istu ste otpečatili nakon isporuke, nemate pravo na odustanak od ugovora na daljinu

U svim slučajevima, osim onih iz prethodnog stava, potrošač ima pravo da odustane od ugovora na daljinu, bez obzira na razlog, u roku od 14 dana od dana prijema robe. 

Istekom roka od 14 dana od dana prijema poručenog proizvoda prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. 

Obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu dobićete uz isporučenu robu. Takodje, u pdf formatu ga imate na našem sajtu, pa ga možete odštampati. 

Obrazac za odustanak ugovora je potrebno da popunite i u roku od 14 dana od dana prijema robe pošaljete preporučenom poštom na sledeću adresu: 

Apotekarska ustanova "LORA"
11070 Novi Beograd
Antifašističke borbe 21g 

PDF – Obrazac za odustanak od ugovora

4.1.1. obaveze trgovca kod odustanka od ugovora na daljinu

U slučaju da nam blagovremeno, u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda, pošaljete preporučenom poštom obrazac za odustanak od ugovora, imamo obavezu da bez odlaganja izvršimo povrćaj uplate koju smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke.

Refundaciju kupoprodajne cene sa troškovima isporuke ćemo izvršiti kada nam vratite robu od čije kupovine ste odustali ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

4.1.2. obaveze kupca kod odustanka od ugovora na daljinu

Potrošač – kupac je u obavezi da vrati robu trgovcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste poslali obrazac za odustanak. Roba je vraćena u roku ako ste je poslali pre isteka roka od 14 dana od dana slanja obrasca za odustanak.

Troškove povraćaja robe snosi sam kupac.

4.2. Reklamacije

Kao i kupci u apoteci, i online potrošači mogu uložiti zahtev za otklanjanje nesaobraznosti/ reklamaciju na kupljeni proizvod.

Reklamaciju možete uložiti ukoliko Vam je isporučena roba koja nije saobrazna poručenoj i oglašenoj robi, odnosno ako je došlo do oštećenja robe u transportu ili pri izradi proizvoda.

U tom slučaju imate pravo na zamenu proizvoda, o našem trošku, ili pravo na umanjenje cene ili raskid ugovora I povraćaj novca. Potrošač ima pravo I na opravku proizvoda, ukoliko je to moguće, s obzirom na njegovu prirodu.

Da biste započeli postupak reklamacije, neophodno je da nam dostavite Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti/reklamaciju, u dva primerka. Takodje, možete ga odštampati sa našeg sajta. Potrebno je da ga popunite i zajedno sa kupljenim proizvodom i fiskalnim računom ili drugim dokazom o kupovini preporučenom poštom ili kurirskom službom pošaljete na našu adresu:

Apotekarska ustanova "LORA"
11070 Novi Beograd
Antifašističke borbe 21g

PDF obrazac zahteva za Reklamaciju

Po prijemu zahteva za otklanjanje nesaobraznosti/reklamacije, jedan primerak Zahteva sa popunjenim podacima o broju iz evidencije reklamacija, potpisom i pečatom trgovca ćemo Vam vratiti poštom ili elektronski, kako biste imali dokaz o uloženoj reklamaciji.

Reklamaciju možete uložiti i lično, odlaskom u apoteku Apotekarska ustanova Lora u Novom Beogradu, Antifašističke borbe 21g, u radno vreme. I za ovakav način ulaganja reklamacije je neophodno da ponesete dokaz o uplati (fiskalni račun, uplatnicu itd., zavisno od načina na koji ste platili proizvod), kao i proizvod koji reklamirate.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Reklamaciju ne možete uložiti u slučaju da smatrate da kupljeni proizvod nema svojstva koja ste Vi očekivali, a koja nisu u skladu sa proizvođačkom specifikacijom. Svi artikli koji su u prodaji su originalne robne marke i odgovaraju specifikacijama koje su za konkretan proizvod navedene.

Reklamaciju ne možemo uvažiti u slučaju defekta na proizvodu koji je nastao kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

PREPORUKA

Pre kupovine preparata možete da konsultujete lekara ili našeg farmaceuta, ukoliko niste sigurni:

- da li Vam je proizvod uopšte potreban
- kako deluje
- kakav je način primene (spolja ili oralno)
- kako se dozira
- koliko se vremena uzima
- sme li se koristiti sa preparatima koje već koristite
- da li se sme davati deci ili trudnicama, ukoliko ste ga njima namenili

Nakon kupovine bilo kog proizvoda sa ovog sajta, preporučujemo da uvek dobro pročitate uputstvo proizvodjača I dase prilikom primene ili upotrebe rukovidite istim.

TAČNOST

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka.

Informacije na ovom sajtu mogu biti nepotpune ili zastarele. Mi preuzimamo podatke od proizvodjača ili uvoznika, te ih kopiramo i memorišemo i ne prihvatamo odgovornost za njihovu tačnost.

Informacije na ovom sajtu nisu i ne mogu biti zamena za mišljenje lekara ili farmaceuta.

ODGOVORNOST

Prodavac se trudi kako bi se osigurala ažurnost i tačnost informacija objavljenih na svojim stranicama.

U slučaju neažurnog podatka na sajtu u pogledu vremena isporuke, cene proizvoda ili cene isporuke, kupac će telefonom i elektronski biti obavešten o izmenjenim uslovima i biće mu omogućeno da odustane od kupovine, ukoliko nije saglasan sa novim uslovima.

Prodavac nije odgovoran za mišljenja o proizvodima koja su napisana od strane posetilaca.
Prodavac će pre objavljivanja pregledati mišljenja I odbiti objavljivanje onih koja sadrže očigledne neistine, koja dovode u zabludu ili su uvredljivog karaktera.

Prodavac snosi odgovornost za eventualna oštećenja, uništenje, gubitak, manjak sadržaja u pošiljci isključivo do momenta predaje pošiljke kurirskoj službi. Ukoliko korisnik konstatuje da je pošiljka oštećena, uništena, izgubljena, manjak sadržaja u pošiljci ili je pošiljka otvorena, kupac se mora obratiti dostavljaču i započeti postupak reklamacije. Prodavac će zajedno sa dostavljačem učiniti sve dase reklamacija reši u najkraćem roku.

Ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost za primljene porudžbine ili isporučenu robu osobama mladjim od 18 godina.

SAVETI

Internet prodavnica apoteka LORA, kao i saradnici koji pružaju usluge preko web sajta ne prihvataju odgovornost za bilo kakve medicinske, pravne ili finansijske događaje i rezultate u vezi sa uslugama koje se pružaju kroz servis pitajte farmaceuta.

Ovaj Web sajt nije namenjen da se koristi za:

  1. Lečenje hitnog medicinskog stanja ili bolesti
  2. Savetovanje ili rešavanje pravnih, medicinskih ili finansijskih pitanja izvan okvira onoga što je dogovoreno u Uslovima korišćenja.

Za bilo kakav hitan medicinski slučaj, trebalo bi da odmah kontaktirate broj za hitne slučajeve u Vašoj zemlji.

Informacije ili savete farmaceuta na web sajtu trebalo bi da koristite kao vodič, a ne kao konačan savet, lečenje ili da ih usvojite bez bilo kakve konsultacije sa Vašim ličnim lekarom, farmaceutom. Ništa što se koristi na ovom web sajtu ne može da zameni odnos lekar pacijent. Ovaj web sajt nije namenjen za dijagnostikovanje i lečenje bolesti, već je samo informativnog karaktera.

Sve savete ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko web sajta prihvatate na sopstveni rizik.

Ovaj Web sajt niti bilo ko od njegovih vlasnika, menadžera, direktora, zaposlenih, agenata, partnera, oglašivača ili saradnika ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost za bilo kakvu netačnu ili obmanjujuću informaciju koja je bilo profesionalna ili sadržana u okviru sajta.

Informacije na ovom web sajtu (uključujući ali ne ograničavajući se na farmaceuta) spadaju u opšte informativne svrhe i ne bi trebalo da budu zamena za profesionalni medicinski savet, evaluaciju i negu od strane vašeg lekara, farmaceuta ili drugih kvalifikovanih zdravstvenih radnika. Ništa na ovom web sajtu ne treba da se koristi za lečenje ili dijagnostiku medicinskog ili zdravstvenog stanja ili zameni bilo kakav odnos sa svojim lekarom, farmaceutom ili nekim drugim kvalifikovanim zdravstvenih radnikom. Zdravstvene informacije postavljene na ovaj web sajt i interaktivni odgovori (ako ih ima) nisu namenjeni i ne podrazumevaju se kao profesionalni medicinski savet. Podstičemo Vas da konsultujete i druge izvore i potvrdite informacije sadržane u okviru ovog web portala. Posavetujte se sa vašim lekarom u vezi primene bilo kog mišljenja ili preporuke u pogledu simptoma, ili zdravstvenog stanja. Za zdravstvene probleme, uključujući i odluke o lekovima i drugim tretmanima, uvek biste trebalo da konsultujete svog lekara ili druge, kvalifikovane lekare. Ako imate ili sumnjate da imate medicinski problem, ili stanje, odmah kontaktirajte lekara, farmaceuta ili druge kvalifikovane zdravstvene radnike. Ne bi trebalo da zanemarite medicinski savet ili da odložite traženje pomoći od strane Vašeg lekara zbog nekih informacija koje ste pročitali na ovom web sajtu (uključujući ali ne ograničavajući se samo na farmaceuta). Nikakve lekove, dodatke u ishrani ili bilo koji tretman ne smete započeti jer ste to pročitali na našem web sajtu dok se ne posavetujete sa vašim lekarom, farmaceutom ili drugim kvalifikovanim zdravstvenim radnikom.

Sadržaj sajta nije namenjen da bude zamena za profesionalni odnos lekar, farmaceut-pacijent, dijagnozu ili lečenje. Uvek tražite savet od advokata, lekara ili stručne finansijske institucije za bilo kakva pitanja koja možete imati u vezi pravnog, medicinskog ili finansijskog stanja. Nikada ne zanemarujte profesionalni pravni, medicinski ili finansijski savet zbog informacija koje ste dobili od naših profesionalnih saradnika putem sajta.

SAGLASNOST

Kupac je u obavezi da pre kupovine putem ovog web sajta, odnosno zaključenja ugovora na daljinu, pročita ove Uslove korišćenja. Uslovi korišćenja sastavni su deo ugovora na daljinu. Registracijom na našem sajtu i/ili kupovinom kao gost/posetilac sajta, dajete svoju izričitu i neopozivu saglasnost da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa navedenim Uslovima korišćenja, sa svim pravnim i faktičkim posledicama istog.

PRITUŽBE

Zadovoljstvo naših korisnika je naš apsolutni prioritet.

O uslovima i načinima odustanka od kupovine I ulaganja reklamacija, kao I postupku I načinu njihovog rešavanja, pročitajte u tekstu iznad.

Za sve ostale sugestije, primedbe ili pritužbe, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte na jednu od sledećih adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Osoba zadužena za kontakt sa korisnicima će Vam se javiti telefonom ili odgovoriti putem elektronske pošte, u roku od pet radnih dana od ulaganja pritužbe I obavestiti Vas o načinu rešavanja Vaše pritužbe.


O
Kontakt

Cene na sajtu su iskazane sa uračunatim popustom za online porudžbine! Iznos ostvarenog popusta za svaki artikal će biti prikazan u pregledu korpe pored šifre proizvoda sa naznakom popust!

Ukoliko imate problema sa registracijom ili Vam je potrebna hitna dostava, molimo Vas da nas kontaktirate telefonom kako bi poručili željeni proizvod! Za porudžbinu proizvoda telefonskim putem neophodno je da zapamtite šifru artikla koji želite kupiti! Tel. 064/816-31-24

Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim dejstvima posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Info: 064/816-31-24

Prijavite se na našu Mail listu kako biste primali obaveštenja!

Naša preporuka

064/816-31-24